Nordiskt ljus är speciellt. Det rymmer en blandning av vemod och hopp. Dock klart mer hopp. Ljuset bär med sig positiva förväntningar och framtidstro. Boken Nordiskt ljus handlar om svenska folkets framtidsförväntningar och bedömningar i slutet av den ekonomiska krisen. Om tron på en bättre levnadsstandard, men också om farhågor för växande klyftor och tilltagande spänning mellan svenskar och invandrare. Nordiskt ljus fokuserar dock inte bara på ljusa och något mindre ljusa framtidsförhoppningar. Boken innehåller dessutom en hel rad opinionsanalyser av t ex svenska folkets samhällsförtroende, partiledarnas popularitet, inställningen till flyktningar och invandrare, monarkins ställning och synen på EU och NATO. Därtill återfinns en serie studier av massmedier, medieteknologier, kultur, livsstilar, alkoholvanor, konsumtion och hälsa.

Bokserien nr. 50
Redaktörer: Sören Holmberg och Lennart Weibull

Publiceringsår: 2010

ISBN: 978-91-89673-19-9

Recent Submissions

View more