Show simple item record

dc.contributor.authorNord, Felicia
dc.contributor.authorTunlid, Sara
dc.date.accessioned2011-08-05T05:53:04Z
dc.date.available2011-08-05T05:53:04Z
dc.date.issued2011-08-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26476
dc.descriptionThe interest in the significance of public health for economic growth has increased steadily in recent years and a clarification of this connection may be of importance for the status of public health. Aim: The aim of this literature based study is to describe what previous research has shown in terms of the connection between public health and economic growth, focusing on high-income countries. Method: The study is based on twelve scholarly articles retrieved from four scholarly databases. Result: The result clarify that there is a positive long-term correlation between good public health and economic growth in high-income countries. Good health has a positive effect on productivity, which leads to increased economic growth. The effect of good health varies depending on which variables were selected to investigate and what stage of the demographic transition the selected society is in. Discussion: Depending on several factors, including the selected variables and method of analysis, the relationship between public health and the economic growth of societies look slightly different. The effects of good health are furthermore dependent on the level of income of the investigated countries, resulting in a less uniform correlation between good health and economic growth. The consolidated results still show clear evidence of that good public health is important for economic growth.sv
dc.description.abstractIntresset kring hälsans betydelse för den ekonomiska tillväxten har ökat under senare år och ett klargörande av förhållandet kan vara av betydelse för folkhälsoarbetets dignitet. Syfte: Denna litteraturbaserade studie syftar till att redogöra för vad forskningen visar angående sambandet mellan befolkningens hälsa och samhällets ekonomiska tillväxt, med fokus på höginkomstländer. Metod: Studien är baserad på tolv vetenskapliga artiklar hämtade ur fyra vetenskapliga databaser. Resultat: Det finns ett positivt långsiktigt samband mellan hälsa och ekonomisk tillväxt i höginkomstländer. God hälsa påverkar produktiviteten positivt vilket leder till ökad ekonomisk tillväxt. Effekten av god hälsa varierar beroende på valda hälsovariabler och i vilket stadie av den demografiska transitionen det aktuella samhället befinner sig i. Diskussion: Beroende på ett flertal faktorer, däribland valda variabler och vald analysmetod, kan sambandet mellan befolkningens hälsa och samhällets ekonomiska tillväxt skilja sig något åt. Effekterna av hälsa ger även varierande utslag beroende på inkomstnivån i landet, vilket försvårar ett enhetligt samband. Det sammanställda resultatet är ändå tydligt i att en god folkhälsa har betydelse för den ekonomiska tillväxten.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.subjecthälsa, ekonomisk tillväxt, höginkomstländer, förväntad livslängdsv
dc.subjecthealth, economic growth, high-income countries, life expectancysv
dc.titleFolkhälsa och välfärd - En litteraturbaserad studie om hälsans betydelse för ekonomisk tillväxtsv
dc.title.alternativePublic Health and welfare - A literature based study of the impact of public health on economic growthsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record