GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >

En region blir till. Västra Götalandsregionen 1999-2008 - bok : [16]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

I boken En region blir till redovisas resultat från ett flerårigt utvärderingsprogram som har studerat Västra Götalandsregionen 1999–2008. Huvudsyftet med etablerandet av Västra Götalandsregionen är att främja den regionala utvecklingen samt att samordna och förbättra insatserna inom välfärdsområdet, främst hälso- och sjukvården. Samtidigt skall systemvärdena demokrati och effektivitet tillgodoses. Kultur bidrar till identitet och är av betydelse för både utveckling och välfärd. Omslagets bilder från olika delar av Västra Götaland får illustrera denna del av det regionala uppdraget. Vad har Västra Götalandsregionen inneburit för utvecklingen i Västsverige i dessa avseenden? Utvärderingen har genomförts av en forskargrupp vid Göteborgs universitet bestående av ekonomer, medieforskare och statsvetare. I denna volym ingår 20 kapitel, där forskarna presenterar studier inom fyra huvudområden: Regionen och flernivådemokratin, Ekonomi, effektivitet och styrning, Regional utveckling och välfärd samt Medielandskap och regionalisering. För att ge perspektiv på utvecklingen i Västsverige och Sverige medverkar också forskare från andra nordiska länder. Studierna baseras på ett mycket omfattande material i form av SOM-institutets årliga medborgarundersökningar, studier av regionala och lokala politiker, intervjuer med tjänstemän och professionella grupper samt företrädare för kommuner och näringsliv i Västra Götaland. Sammanlagt har över 40 000 västsvenskar medverkat i undersökningarna. Vidare har innehållet i medier och medborgarnas medievanor analyserats för att kunna teckna mediernas bild av Västra Götalandsregionen och framväxten av ett nytt medielandskap.

Bokserien nr. 47
Redaktör: Lennart Nilsson

Publiceringsår: 2010

ISBN: 978-91-98673-18-2

 

 

© Göteborgs universitet 2011