GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >

Skilda världar - bok : [37]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

SOM-institutet Publicerat Böcker Skilda världar (2008) Webbkarta Böcker Skilda världar Bokserien nr 44 Redaktörer: Sören Holmberg och Lennart Weibull Publiceringsår: 2008 Kort om boken Vi lever i skilda världar - social, ekonomiskt, medialt och upplevelsemässigt. Globaliseringens och individualiseringens tidevarv har inte ändrat på det. Men frågan är hur skilda världar vi lever i och om de blivit mer eller mindre skilda åt? Boken Skilda världar belyser dessa frågeställningar ur en mängd olika synvinklar. Resultaten kommer från SOM-institutets årliga opinionsmätningar. Skillnader och likheter studeras när det gäller sådana saker som ekonomi, politik, massmedia, livsstilar mm. I Skilda världar redovisas bland mycket annat långtidstrender för svenska folkets samhällsförtroende, oro för olika företeelser, synen på den offentliga sektorn och ekonomin, åsikter om kärnkraft och energi, läsningen av dagstidningar, tilliten till andra människor, användningen av ny medieteknologi och besök på bibliotek. Andra kapitel ger fördjupningar av enskilda ämnesområden som åsikter om alkoholpolitik, uppfattningar om flyktingar, föreställningar om lobbyism, läsning av litteratur och internetanvändning.

Bokserien nr 44
Redaktörer: Sören Holmberg och Lennart Weibull

Publiceringsår: 2008

ISBN: 978-91-89673-14-4

 

 

© Göteborgs universitet 2011