GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >
Regionen och flernivådemokratin - bok >

Samhälle, opinion och massmedia. Västra Götaland 2006


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26390

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26390_1.pdf145KbAdobe PDF
View/Open
Title: Samhälle, opinion och massmedia. Västra Götaland 2006
Authors: Antoni, Rudolf
Issue Date: 2008
Extent: 255-270
Publication type: book chapter
Publisher: SOM-institutet
Organization: University of Gothenburg / Faculty of Social Science
Göteborgs universitet / Samhällsvetenskapliga fakulteten
Citation: Regionen och flernivådemokratin / redigerad av Lennart Nilsson och Susanne Johanson. s. 255-270
Series/Report no.: SOM-rapport
nr 42
ISBN: 978-91-89673-12-0
ISSN: 0284-4788
URI: http://hdl.handle.net/2077/26390
Appears in Collections:Regionen och flernivådemokratin - bok

This item has been viewed 4 times.

 

 

© Göteborgs universitet 2011