Show simple item record

dc.contributor.authorBjarneborg, Therese
dc.date.accessioned2011-07-29T09:32:45Z
dc.date.available2011-07-29T09:32:45Z
dc.date.issued2011-07-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26373
dc.descriptionInterdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, SIS133, 15 hp Handledare: Elisabet Engdahlsv
dc.description.abstractUppsatsen fokuserar på grammatikundervisning för utländska studenter med akademisk bakgrund. Materialet består av nio intervjuer med tre lärare och sex studenter från tre olika skolor som erbjuder svenskstudier på heltid för målgruppen. Frågeställningen är om lärarna märker någon skillnad i grammatikinlärningen mellan studenter som har och studenter som inte har akademisk bakgrund och om det påverkar hur lärarna lägger upp undervisningen. Uppsatsens syfte är även att undersöka vad studenter med akademisk bakgrund anser om grammatikundervisning. För att kartlägga undervisningen inom Göteborgs kommun har en studievägledare intervjuats och Sfis uppbyggnad i Göteborg presenteras i uppsatsen. Intervjuerna visar att studenter med akademisk bakgrund verkar se på språket ur ett mer strukturellt perspektiv och att de har lättare för att ta till sig explicit terminologi än studenter utan akademisk bakgrund. Studenternas inställning till grammatik varierar från att tycka att det är det viktigaste för språkinlärning till att inte tycka att det hjälper till vid språkinlärningen. Studenterna lär sig språket i samma ordning som studenter utan akademisk bakgrund. Men deras strukturella syn och förförståelse för terminologin verkar göra att de lär sig innehållet på varje nivå snabbare.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesInterdisciplinärt examensarbetesv
dc.subjectsvenska som andraspråksv
dc.subjectgrammatiksv
dc.subjectakademisk bakgrund.sv
dc.titleGrammatikundervisning för studenter med akademisk bakgrund -påverkar studenternas akademiska bakgrund hur de lär sig grammatik?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record