Show simple item record

dc.contributor.authorElander, Helena
dc.date.accessioned2011-07-20T08:29:19Z
dc.date.available2011-07-20T08:29:19Z
dc.date.issued2011-07-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26331
dc.description.abstractSyftet med denna studie var att studera kvinnliga juristers syn på balans mellan arbete och privatliv. Forskningsfrågor som använts är bland annat hur balans mellan arbete och privatliv ser ut hos juristerna, hur de sätter gränser mellan arbete och privatliv, men också om strategier används, både från företagens och individers sida, för att få en bättre balans mellan arbete och privatliv. Gruppen som undersökts var fem kvinnliga jurister som samtliga arbetar på advokatbyrå. De är i varierande åldrar med olika befattningar, har arbetat olika länge inom branschen samt har olika familjesituation. Studien baseras på kvalitativ metod och information om studien skickades ut till gruppen där etiska aspekter beaktades både vid det tillfället och under intervjuernas gång. Intervjuer genomfördes sedan med personerna utifrån en intervjuguide, materialet sammanställdes och organiserades i teman. Det teoretiska avsnittet berör bland annat begrepp som rollkonflikter, balans mellan arbete och privatliv, gränslösa arbeten, könsskillnader, tillgänglighet kontra flexibilitet samt generationsskillnader. Analys genomfördes därefter med hjälp av aktuell forskning och övrig litteratur samt en hermeneutisk utgångspunkt och en deduktiv ansats. Resultaten av studien visade att juristerna hade svårt att uppnå balans mellan arbete och privatliv. Arbetet kunde ses som ett typiskt gränslöst sådant där arbetet kunde utföras var som helst och när som helst. Varken personliga strategier eller företagets strategier var särskilt tydliga för att uppnå balans. Dock upptäcktes en generationsskillnad, där yngre generationer har en annan syn på balans och där privatlivet ses som lika viktigt som arbetet. Balans saknades hos juristerna av flera anledningar. Detta kunde dels bero på den verksamhetsgrupp man tillhörde där vissa hade hög arbetsbelastning, men även faktorer som personlighet där egna krav eller lojalitet gentemot arbetsgivaren gjorde att man arbetade mycket. Det talades mycket om balansfrågorna i branschen, men få konkreta resultat kunde skönjas av detta. Klienterna styrde i stor utsträckning arbetet och många av juristerna var ständigt tillgängliga. Vikten av ett intressant och utvecklande arbete var bidragande orsaker till att juristerna fortsatte med det gränslösa arbetet.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectstrategiersv
dc.subjectbalans mellan arbete och privatlivsv
dc.subjectgränslöst arbetesv
dc.subjectjuristersv
dc.subjectkvinnorsv
dc.subjectgenerationsskillnadersv
dc.titleBalans mellan arbete och privatliv – en utopi? Kvinnliga juristers syn på balans, gränser och strategiersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Programmet för personal- och arbetslivsfrågoreng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågorswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record