Show simple item record

dc.contributor.authorHöglund, Anna
dc.contributor.authorAxelsson, Sofie
dc.date.accessioned2011-07-14T11:52:26Z
dc.date.available2011-07-14T11:52:26Z
dc.date.issued2011-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26289
dc.description.abstractDenna studie undersökte organisationskultur och ledarskap på ett av de mest framgångs-rika företagen i Sverige, W.L. Gore & Associates Scandinavia AB (Gore), där organisa-tionskulturen sägs vara grunden till varför de har vunnit pris för Sveriges bästa arbets-plats två år i rad. Gore är en ledande tillverkare av tusentals produkter inom textil, indu-stri, elektronik och medicin. Organisationens mest kända varumärke är GORE-TEX®, som bland annat används i skydds- och sportkläder (Gore 2011a, Hamel, 2008; My-newsdesk, 2011). Denna studie syftar till att kartlägga vilka organisationskulturella framgångsfaktorer som finns representerade i Gores organisationskultur samt om det finns ett samband mellan dessa faktorer och ledarskapet på Gore. Därefter undersöktes huruvida ledarskapet i organisationen är transformellt. I studien användes Denison och Mishras (1995) teori om fyra framgångsfaktorer som sägs bidra till ökad organisatorisk effektivitet och därigenom framgång. Dessa är: enga-gemang, enhetlighet, anpassningsförmåga och mission. Vidare användes Bass (1985) teori om det transformella ledarskapet och Hoogervorsts, Van Der Fliers och Koopmans (2004) studie kring fem dimensioner som har sammankopplats med det transformella ledarskapet. De undersökta dimensionerna är: möjliggörande, hänsynstagande, integre-ring, enhetlighet och vägledning. Den kvalitativa studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med nio anställda på Gore, vilka utgjordes av fem ledare (sponsors) och fyra medarbetare (asso-ciates) inom organisationen. Studien fann att samtliga framgångsfaktorer, engagemang, enhetlighet, anpassningsförmåga och mission, finns representerade i Gores organisa-tionskultur. I tillägg till detta konstaterades att ledarskapet på Gore är transformellt och innefattar jämlikhet, rättvisa, integritet samt tydliga målsättningar. Dessutom innehåller ledarskapet på Gore de fem dimensionerna, möjliggörande, hänsynstagande, integrering, enhetlighet och vägledning. Det transformella ledarskapet visade sig även påverka de fyra organisationskulturella framgångsfaktorerna. Därmed konstaterades att det teoretis-ka ramverket överensstämmer med verkligheten på Gore.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectfollower-shipsv
dc.subjectorganisationskultursv
dc.subjectframgångsfaktorersv
dc.subjectledarskapsv
dc.subjectengagemangsv
dc.titleLedarskapets påverkan på framgångsrik organisationskultursv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Programme on Human Resource Development and Labour Relationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Personalvetarprogrammetswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record