Show simple item record

dc.contributor.authorBergkvist, Andrea
dc.contributor.authorGunnarsson, Åsa
dc.date.accessioned2011-07-14T11:47:48Z
dc.date.available2011-07-14T11:47:48Z
dc.date.issued2011-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26288
dc.description.abstractUppsatsen syftar till att beskriva och synliggöra de kommunikativa erfarenheter HR-funktionen har från sitt arbete med chefer samt om och på vilka sätt de utvecklat eller modifierat sitt sätt att kommunicera med personer i chefsfunktion. Studien belyser det faktum att det saknas tidigare forskning som studerat HR-funktionens kommunikation i rollen som chefsstöd och därför utgick studien från tidigare forskning avseende HRs roll och identitet. Vi intervjuade åtta HR-medarbetare som alla representerade olika organisationer för att skapa en bred bild av deras kommunikativa erfarenheter. Då studien syftade till att lyfta fram HR-funktionens erfarenheter av kommunikation som chefsstöd bad vi respondenterna delge oss deras berättelser som belyste detta. Då berättelserna var i fokus utgick vi från teoretiska utgångspunkter om kommunikation, dialogiska principer och professionella samtal. Vi använde oss av en explorativ intervjuform med ett fåtal öppna frågor för att kunna fokusera på respondenternas berättelse och endast ställa följdfrågor för att underlätta vår förståelse för dem. De berättelser respondenterna delgav oss analyserades med hjälp av en narrativ analysmodell. Den visade på ett mönster i berättelserna som mynnade ut i ett resultat bestående av fem kategorier. Respondenternas erfarenhet var att de behövde tydliggöra chefens ansvar i aktiviteter och att anpassa sin kommunikation till chefen de samtalade med. De synliggjorde vilka konsekvenser chefens handlande kunde få och argumenterade för vad chefen kunde tjäna på en aktivitet; ”What’s in it for me?”. Majoriteten av respondenterna ansåg sig använda ett coachande förhållningssätt som chefsstöd. Tydlighet belystes inom alla dessa fyra kategorier och blev därför den övergripande faktorn för en, enligt respondenterna, lyckad kommunikation i rollen som chefsstöd.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectnarrativ analyssv
dc.subjectHuman Resourcessv
dc.subjectHRsv
dc.subjectdialogiska principersv
dc.subjectchefsstödsv
dc.title”What’s in it for me?” En studie om HR-funktionens kommunikativa erfarenheter i rollen som chefsstöd.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Programme on Human Resource Development and Labour Relationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Personalvetarprogrammetswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record