Show simple item record

dc.contributor.authorEkstrand, Anna
dc.contributor.authorLith, Amanda
dc.date.accessioned2011-07-14T11:30:47Z
dc.date.available2011-07-14T11:30:47Z
dc.date.issued2011-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26285
dc.description.abstractUnder hösten 2008 implementerades ett nytt löneadministrationssystem, Personec, hos Social resursförvaltning vid Göteborgs Stad. Syftet med denna uppsats är dels att utvärdera hur implementeringen gick till samt kartlägga attityderna till Personec hos de personer som arbetar i systemet. Vi har valt att behandla implementeringen av Personec som ett förändringsarbete, då det inneburit en stor förändring av respondenternas vardag och arbetsuppgifter. Det finns många anledningar till varför individer motsätter sig en förändring på arbetsplatsen och vår uppgift har varit att ta reda på vilka typer av motstånd som kan tänkas finnas inom Göteborgs Stad. Uppsatsens empiriska material har insamlats genom kvalitativa intervjuer som vi har genomfört på Social resursförvaltning. Respondenterna var personer som arbetar med Personec i funktionen som chefsstöd/administratör. Vid sammanställningen av resultatet visade det sig att de flesta respondenter var överens om vilka som var de huvudsakliga problemområdena i arbetet med Personec. Dessa var utbildningsnivån hos användarna, systemets brist på feedback samt otillräcklig information från arbetsgivaren under och efter implementeringen. Dock ansåg de flesta respondenter att efter två års användande är Personec ett bra system som förenklar deras vardagliga arbete. Slutligen konstateras det att då en organisation köper in ett färdigbyggt system uppkommer nästan alltid problem, vilka kan vara av olika art beroende på hur välanpassat systemet är till den verksamhet där det skall användas. De rekommendationer som efter studiens genomförande lämnas till Göteborgs Stad går ut på att de måste arbeta mer med personalens delaktighet vid implementeringar. Dessutom konstateras att det inte är optimalt att köpa in ett färdigt system då organisationen består av många enheter vars lokala behov ej tagits i beaktande.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectimplementeringsv
dc.subjectdelaktighetsv
dc.subjectförändringsarbetesv
dc.subjectförändringsmotståndsv
dc.subjectfeedbacksv
dc.title”Det enda man aldrig kan vara säker på är om man har gjort rätt…” En utvärdering av attityder kring implementeringen och användandet av Personecsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Programme on Human Resource Development and Labour Relationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Personalvetarprogrammetswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record