Show simple item record

dc.contributor.authorSöderberg, Charlotta
dc.contributor.authorRibbing, Sofia
dc.date.accessioned2011-07-14T06:22:57Z
dc.date.available2011-07-14T06:22:57Z
dc.date.issued2011-07-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26258
dc.description.abstractVårt syfte med denna undersökning har varit att undersöka vad som eventuellt kan påverka pedagoger och lärare på Svenska skolan i ett sydeuropeiskt land i deras arbete med att uppnå målet: En skola för alla. Våra frågeställningar har varit; - Vad påverkar pedagoger och lärares verksamhet och undervisning? - Hur påverkas pedagoger och lärares verksamhet och undervisning? Metod och material Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod innehållande löpande direktobservationer, kategoriseringsobservationen on-off och enskilda intervjuer för att få svar på vårt syfte med dess frågeställningar. Vi har observerat 30 barn och elever i förskolan och skolan, tre pedagoger samt två lärare. Vi har även valt att genomföra enskilda intervjuer med elever, pedagoger och lärare. Observationerna och intervjuerna har genomförts och bearbetats tillsammans under studiens gång. Resultat Efter genomförd studie på Svenska skolan har vi kommit fram till att pedagogerna och lärarnas arbete i verksamheten och undervisningen påverkades av olika faktorer som vi valt att dela in i två teman; skolans inre och yttre styrning. De inre faktorerna var Styrdokument och Fortbildning och handledningsfunktioner. De yttre faktorerna var Ekonomiska förutsättningar, Vårdnadshavares påverkan samt barn och elevers Språkkunskaper, Ålder och mognad. I vår studie drar vi slutsatsen att barnen och elevernas språkkunskaper samt vårdnadshavarnas inverkan på förskolan och skolans verksamhet och undervisning med dess innehåll, till största del påverkar pedagogerna och lärarnas arbetssätt och bemötande gentemot barn och elever på Svenska skolan.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectverksamhetsv
dc.subjectförskolasv
dc.subjectgrundskolasv
dc.subjectpåverkansfaktorersv
dc.subjectundervisningsv
dc.titleEn skola för alla- – en kvalitativ studie av verksamheten och undervisningens inre och yttre påverkansfaktorersv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Programme on Human Resource Development and Labour Relationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Personalvetarprogrammetswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record