Show simple item record

dc.contributor.authorHolmqvist, Anna-Karinsv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:27:30Z
dc.date.available2011-06-30T16:27:30Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26134
dc.description.abstractSammanfattning: Författaren anser sig se en brist mellan de fördelar som IKT i skolan har enligt forskning och hur den används ute i verksamheterna. Detta examensarbete skall behandla varför denna brist förekommer och vad bristen innefattar. Om det är pedagogernas intresse, kunskaper, inställning som brister eller om det är en fråga om tekniken ute i skolorna som inte är tillräcklig. Syfte: Syftet med denna uppsats är att jämföra hur lärares tekniksyn skiljer sig i teori och praktik. Genom tre frågeställningar, Hur ser pedagogerna på tekniken i teorin? Hur använder sig pedagogerna av tekniken i praktiken? Om det finns en skillnad mellan hur pedagogerna ser på tekiken i teorin och i praktiken vad är det som gör att denna skillnad existerar?   Metod: Författaren har valt att använda sig utav en kvalitativ undersökningsdesign. Det har genomförts intervjuer med enskilda pedagoger ute i verksamheterna. Senare så har även dessa pedagoger observerats. Detta för att författaren skall kunna jämföra de åsikter som pedagogen uttrycker och hur den använder sig av IKT i undervisningssituationer. Resultat:  Datorn används mest till att skriva rent texter eller söka fakta på.  Pedagogerna ser tekniskt krångel med datorer och teknik som ett stort problem.  Pedagogernas åsikter och inställning till IKT påverkar i stor grad om IKT används.  Pedagogerna uttrycker att IKT är en viktig del av undervisningen i framtiden och att det behövs mer utbildning inom detta.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectITsv
dc.subjectIKTsv
dc.subjectdidaktiksv
dc.subjectPedagogiskt ställningstagandesv
dc.titleHär blir fröken den som behöver hjälp - en undersökning om pedagogers syn på IKT användningen i dagens skolasv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record