Show simple item record

dc.contributor.authorDizdarevic, Fazilasv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:26:55Z
dc.date.available2011-06-30T16:26:55Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26119
dc.description.abstractDen här studien handlar om hur lärare i förskolan och förskoleklassen arbetar med matematik och barns tidiga taluppfattning. Syftet har varit att synliggöra likheter och skillnader i hur ett antal lärare beskriver sitt arbetssätt i förskolan och förskoleklassen gällande matematik och barns tidiga taluppfattning. Val av metoder består av enkätundersökning där två förskolor och fem förskoleklasser i två olika skolor ingår samt observationer i en förskola och två förskoleklasser. Informanternas enkätsvar och observationer analyserades utifrån undersökningsfrågor med stöd i tidigare forskning om barns matematiklärande. Analys av resultatet är upplagt på så sätt att jämförelse mellan förskolan och förskoleklassen samt inom samma praktiker står i fokus. Detta för att synliggöra likheter och skillnader mellan dessa praktiker vilket också är syftet med studien. Resultatet visar på att det arbetas på ett medvetet sätt gällande matematik i både förskolan och förskoleklassen även om det skiljer sig i hur arbetet går till. Grundläggande taluppfattningen är något som samtliga lärare lyfter fram i sitt arbete med barnen och några menar även att den utgör grunden för den fortsatta förståelsen av matematiken. I förskoleklassen arbetas mer skolförberedande vilket inte kan urskiljas i lärarnas arbetssätt i förskolan. Denna studie kan hjälpa lärare och förskollärare i sin yrkesroll eftersom det ligger i lärares uppdrag att ge barn möjlighet till positiva möten med matematiken både i förskolan och i förskoleklassen. Att vara en medveten och lyhörd lärare som har förmåga att ta barns perspektiv, utgå ifrån barns sätt att tänka och ge dem möjlighet till lustfyllt lärande lyfts fram i studien. Under arbetets gång har jag fått möjlighet att utveckla förståelse för vetenskapligt förhållningssätt vilket har stor betydelse för läraryrket.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectmatematiksv
dc.subjectgrundläggande taluppfattningsv
dc.subjectförskola,sv
dc.titleMatematik i förskolan och förskoleklassen – likheter och skillnader En studie om hur ett antal lärare i förskolan och förskoleklassen arbetar med matematiken och barns tidiga taluppfattningsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record