Show simple item record

dc.contributor.authorHolmström, Sofiasv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:26:51Z
dc.date.available2011-06-30T16:26:51Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26118
dc.description.abstractSyftet med detta examensarbete har varit att göra en läromedelsanalys ur ett genusperspektiv i ämnet religion, med inriktning på kristendomen. Jag ville helt enkelt undersöka om, och i sådana fall, i vilken grad skolans läromedel i religion är genusmedvetna. De frågor jag valt att försöka besvara är därför: Uppmärksammas och problematiseras genusordningen i skolans läromedel, och i så fall, hur? Lyfts kvinnans underordnade roll fram och problematiseras? Lyfts kvinnliga förebilder fram? Framställs mannen som mer "gudomlig" än kvinnan? Framställs Gud som en könsvarelse? För att ta reda på detta har jag gjort en kvalitativ studie av fyra läromedel som används i religionsundervisningen på gymnasieskolor runt om i landet. För att kunna kategorisera graden av genusmedvetenhet i läromedlens texter har jag använt mig av ett analysinstrument som kallas genustrappan. Efter att ha genomfört undersökningen har jag kommit fram till att de flesta av de undersökta läromedlen har en relativt låg grad av genusmedvetenhet. De når, i de allra flesta fall, inte upp till Lpf94:s krav på jämställdhet. Som lärare är det därför viktigt att se över vilken bild av manligt och kvinnligt som de läromedel man använder sig av faktiskt förmedlar.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLäromedelsanalyssv
dc.subjectgenusperspektivsv
dc.subjectreligionsv
dc.subjectkristsv
dc.titleKristendomen ur ett genusperspektiv. En granskning av ett urval läromedel i religion för gymnasieskolan.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record