Show simple item record

dc.contributor.authorBachaay, Hanasv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:26:26Z
dc.date.available2011-06-30T16:26:26Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26107
dc.description.abstractSyftet med denna studie var att fördjupa mina kunskaper kring och undersöka lekens möjligheter för barns lärande i förskolan. Mina frågeställningar i detta arbete var: På vilket sätt bidrar leken till barns lärande i förskolan? Vilka lekar är synliga i barngruppen? Vilken roll spelar pedagogerna i barns lek? Jag utförde en kvalitativ studie där jag använde mig av barnobservation som metod. Genom mina observationer fick jag syn på vilka olika lekar barnen lekte och vilka möjligheter till lärande som fanns i leken, men även vilken roll pedagogerna hade. I mitt resultat framkom att barnen lekte olika lekar som t.ex. rörelselekar, imitationslekar, rollekar och konstruktions lekar mm. I leken kunde jag även se att barnen övade sig på de sociala lekreglerna och därigenom övade de sig på social kompetens, empati och att samspela med andra människor. I leken fick barnen också möjlighet att utveckla sin identitet och testa olika roller. Jag uppmärksammade också att barnen använde sig av språket för att argumentera och förhandla om lekens handling, vilken roll barnen skulle ha i leken och vilka som skulle få vara med. Man kunde även se inslag av matematik i barnens lek, då de räknade och använde sig av matematiska begrepp som t.ex. triangel. Pedagogerna hade olika roller i barnens lek, bl.a. hjälpte de barnen att komma med lösningar och utvecklade deras lek. Ibland avbröt de leken för samling eller måltid mm. Genom min studie har jag insett hur viktig leken verkligen är och vilken stor resurs leken är för barns utveckling och lärande. Det gäller att man som pedagog är medveten om dessa möjligheter och tar vara på dem i sitt arbete på förskolan.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectFörskolasv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectpedagogsv
dc.subjectleksv
dc.subjectlärandesv
dc.titleBarns lek och lärandesv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record