Show simple item record

dc.contributor.authorWennberg, Mariasv
dc.contributor.authorTahvanainen, Madelenesv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:26:17Z
dc.date.available2011-06-30T16:26:17Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26103
dc.description.abstractDe senaste åren har det i media tonat fram en bild av en svensk skola i kris. Rapporter som TIMSS (007) och Pisa (009) visar att svenska elevers kunskaper inte hamnar högt på listorna i jämförelse med andra länder, vilket de har gjort tidigare år. Läromedelsstyrningen framhålls ofta som orsak till problematiken. Syftet med denna studie är att belysa pedagogers intentioner och tankar kring planering och undervisning och hur dessa är kopplade till dagens läromedelsstyrda lektioner. Om där finns en diskrepans vad kan då vara orsaken? För att besvara frågeställningarna har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie med tillhörande observationer med fyra pedagoger som representerar år 4-6 ,år 7-9 samt grundsärskolan. Intervjuerna har videofilmats och sedan transkriberats. Resultatet från studien visar att trots att läromedelsstyrningen är ett faktum inom den svenska skolan så är pedagogers intentioner att undervisningen ska vara kopplad till alla mål i kurs- och läroplaner. I resultatet beskrivs också faktorer som pedagoger upplever kan utgöra hinder eller begräsningar för att kunna utföra sitt arbete enligt kurs- och läroplaner. Vid diskussionen lyfter vi fram att läromedelsstyrningen i svenska skolan snarare är ett symptom än den grundläggande problematiken. Sammantaget visar studien att den kedja av orsaker som ligger till grund för svenska elevers kunskapsfall är mer komplicerad än vi trott och är i behov av mer forskning.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectLäromedelsstyrningsv
dc.subjectintentionersv
dc.subjectuppfattningarsv
dc.titleLäromedelsstyrning – orsak eller symptom. En studie om läromedelsstyrning i matematikundervisning.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record