Show simple item record

dc.contributor.authorJoelsson, Mariasv
dc.contributor.authorJohansson, Ulrikasv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:25:36Z
dc.date.available2011-06-30T16:25:36Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26085
dc.description.abstractSyftet med vårt arbete är att ta reda på vilka spår av skapande verksamhet vi kan hitta på en liten f-6 skola i Norra Bohuslän och vilken betydelse det kan få för barns lärande samt vilka fördelar finns med att låta barn få uttrycka sig med hjälp av olika estetiska språk. Våra frågeställningar är: Vilken betydelse har skapande verksamhet för elevers lärande? Vilka fördelar/nackdelar finns med ett flerspråkigt klassrum? Hur kan man som pedagog integrera de estetiska ämnena i undervisningen? För att besvara våra frågor har vi genomfört kvalitativa intervjuer med den berörda skolans alla pedagoger, samt enkäter med samtliga elever i årskurs tre till sex. Vi har även tagit del utav tidigare forskning och litteratur. Vi har genom vårt arbete kunnat konstatera att den skapande verksamheten är viktig i den pedagogiska verksamheten och fyller en betydande roll i undervisningen på den berörda skolan. Alla de fem intervjuade pedagogerna använder sig utav de estetiska lärprocesserna i sin undervisning, men i olika grad. De fem, tillsammans med såväl litteratur som tidigare forskning menar att man genom ett flerspråkigt klassrum ökar möjligheten till förståelse hos fler elever. Den enda nackdel som vi funnit med ett flerspråkigt klassrum är tidsbrist. Detta är dock något som ändå tycks bottna i okunskap eftersom både forskning och litteratur visar att genom att arbeta genomgående ämnesintegrerat förloras ingen tid men vinsterna blir större än genom att man arbetar med varje ämne för sig. Vi har genom vårt arbete fått ta del utav hur man kan arbeta ämnesintegrerat och hur man kan låta många olika språk höras och synas i ett klassrum.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectSkapande verksamhetsv
dc.subjectFlerspråkigt klassrumsv
dc.subjectEstetisv
dc.titleSpår av skapande verksamhet i undervisningen på en F-6 skola – Estetiska lärprocessers betydelse för elevers lärandesv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record