Show simple item record

dc.contributor.authorBjörkqvist, Lindasv
dc.contributor.authorOrvestad, Alexandrasv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:25:09Z
dc.date.available2011-06-30T16:25:09Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26073
dc.description.abstractSammanfattning: Vårt syfte med vår uppsats är att ta reda på hur pedagoger tänker i omsorgssituationer. Vi vill se om det finns en yttre påverkan som gör att pedagogerna inte agerar som de vill och ska. Vi vill att pedagogerna ska få en förståelse för hur stor betydelse omsorgssituationerna har och hur mycket de påverkas av hur vi agerar. Våra frågeställningar är: 1. Vad har pedagogerna för tankar om vad en omsorgssituation innebär? . På vilket sätt bidrar omsorgssituationer till ett lärande enligt pedagogerna? 3. Vad anser pedagogerna är problematiskt i omsorgssituationer? Vi har använt oss av både litteratur och intervjuer för att genomföra vår uppsats. Vi intervjuade åtta stycken pedagoger på två olika förskolor. Vi har kommit fram till att omsorgssituationer på förskolan har ett större pedagogiskt värde än vad vi hade förväntat oss. Pedagogernas roll är betydelsefull för att omsorgssituationer skall kunna bli ett lärande för barnen, men även organisationen är viktig för att få det att fungera. Pedagogerna har mycket tankar med vad de vill med omsorgssituationer, men det går inte alltid att genomföra på grund av olika yttre påverkningar. Vi har genom vår undersökning kommit fram till att omsorgssituationer är värdefulla inslag i barns vardag på förskolan. Vi anser att det är viktigt att diskutera och reflektera för att få en djupare förståelse för innebörden i omsorgssituationer. Vi anser att det är viktigt med mer forskning kring omsorgssituationer.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectOmsorgsv
dc.subjectomvårdnadsv
dc.subjectförskolasv
dc.subjectlärandesv
dc.subjectpedagoger,sv
dc.titleOmsorg och lärande – en kvalitativ studie om pedagogers tankar kring omsorgssituationersv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record