Show simple item record

dc.contributor.authorRadfar, Masoudsv
dc.contributor.authorShirani, Mansoursv
dc.contributor.authorYahaghi, Shaparaksv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:23:51Z
dc.date.available2011-06-30T16:23:51Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26039
dc.description.abstractSyftet med denna studie har varit att undersöka huruvida kursplanerna i matematik förhåller sig till yttre faktorer så som socioekonomiska, politiska och pedagogiska synsätt. Kursplanernas förändringar kan inte studeras utan att studera deras tillhörande läroplan. Därför är det av stort betydelse att studera både läroplanerna och kursplanerna samtidigt. Undersökningsmetoden har huvudsakligen varit baserad på jämförandestudie av läroplanerna från normalplan 1878 till Lpo 94, tidigare forskning inom området och analys av insamlad information. Vår metod kan betraktas i sin helhet som textanalys. Förändringarna i kursplanerna kan spåras utmed de ovannämnda yttre faktorerna genom att studera vad som har ändrats och tillkommit i varje kursplan och hur samhället förändrades under denna tidsram som kursplanerna studerats. Vi kom fram till att de faktorer som har störst betydelse i kursplanernas förändringar, har en sammanhållen effekt. Det vill säga att alla ovannämnda faktorer påverkar kursplanernas förändringar, men varje faktor har en speciell betydelse för förändringar av innehåll, undervisningsmetod och målsättning av varje kursplan. Vårt arbete är tänkt att kunna ge en bättre förståelse för det ömsesidiga förhållandet mellan skolans verksamhet och de yttre ramarna som möjliggör och samtidigt begränsar skolans verksamhet och utformning. Genom att ha en verklig föreställning av förhållandet mellan skolans inre verksamhet och yttre ramarna kan underlätta lärarens uppfattning om sin roll i skolverksamheten. Med andra ord kan denna uppfattning visa läraren att till vilken utsträckning har hon möjlighet att påverka undervisningen.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleKursplaner i matematik i förhållande till samhälleliga förändringarsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record