Show simple item record

dc.contributor.authorHadipour, Ninasv
dc.contributor.authorMjögeman, Sofiasv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:23:21Z
dc.date.available2011-06-30T16:23:21Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26026
dc.description.abstractSyfte: Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers syn på klädkoderna i läraryrket. Är klädseln viktig? Klär sig lärare olika beroende på ålder och vilket ämne de undervisar i? Hur påverkar lärarnas klädsel gymnasieelevernas lärande och respekt för läraren? Hur ser gymnasieelever på klädernas betydelse för uppfattningen av lärarens status? Anser gymnasieelever att det bör införas en särskild klädkod för lärare? Metod och material: För att belysa och besvara frågeställningarna har vi dels gjort en litteraturstudie, dels en enkätundersökning ställd till 150 gymnaisieelever. Resultat: Litteraturgenomgången visar att det är ytterst viktigt hur vi klär oss. Kläder är symboliska uttryck som är normskapande och påverkar relationen mellan människor genom att visa på grupptillhörighet och därmed makt, underordning, och status. Elever påverkas av sina lärares klädval. Enkätstudien visar att de flesta elever är överens om att klädkoder – alltså formellt påbjuden klädsel, inte behövs, men att lärarna är förebilder och skall klä sig därefter. Det är en slags outtalad klädkod, som man ska förstå genom estetisk kompetens. Även när det gäller kläder och ålder ser vi ett genomgående mönster bland elevernas svar. De allra flesta håller med om att deras yngre lärare klär sig mer modernt, medan de äldre lärarna klär sig gammalmodigt. Över hälften av eleverna anser att det finns en skillnad mellan lärares klädsel. Skillnaden är inte enbart baserad på om läraren har ett ämne där det krävs en viss klädsel, till exempel idrott eller yrkesämnen, utan också att vissa helt enkelt har olika stil och att man förstärker sina ämnen genom sitt yttre. Det finns en könsskillnad i svaren; killarna var betydligt mer kortfattade och bundna till frågorna medan tjejerna gav väldigt rika och fria svar. Betydelse för läraryrket: Undersökningens resultat har relevans för läraryrket, eftersom den förhoppningsvis kan tydliggöra och förstärka läraryrket som profession.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectKlädkodsv
dc.subjectdress codesv
dc.subjectläraryrkesv
dc.subjectgymnasieeleversv
dc.titleJag tycker inte de ska komma i mysdresssv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record