Show simple item record

dc.contributor.authorWångdahl, Piasv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:23:17Z
dc.date.available2011-06-30T16:23:17Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26025
dc.description.abstractSyfte: Syftet med studien är att undersöka vad pedagoger i förskoleklass har för syn på läromedel i matematik och vad de erbjuder barnen för variation av dessa läromedel. Huvudfråga: Min huvudfråga är vilka läromedel som används? De två tillkommande frågorna är, hur dessa läromedel används och vad eller vem avgör valet av läromedel i matematik i förskoleklass? Metod och material: Studien är genomförd i en kommun där pedagoger som arbetar i förskoleklass fick svara på en enkät. Pedagogernas svar gav mig olika grupper av val av läromedel i matematik, hur de används och vad eller vem som avgör valet av läromedel. Resultat: Tjugoåtta pedagoger svarade på min enkät och det var tjugoen skolor som deltog av tjugofyra skolor i min utvalda kommun. Studien visar på att de flesta pedagoger använder sig av böcker och lösa arbetsblad vilket visar på en förskjutning mot ett abstrakt och dekontextualiserat arbetssätt. Grundtanken med förskoleklass är att den ska bygga en bro mellan förskola och skola där förskolans pedagogiska redskap som lek, skapa och undersöka ska användas. Med denna förskjutning från konkreta till mer abstrakta läromedel i yngre åldrar finns en risk att flera barn missar en grundläggande förståelse av matematik. Enligt min undersökning framkommer det två olika vinklingar av konstruktivismen den ena mer i linje med Piagets tankar om hur lärande går till och den andra där man ser tydliga spår av socialt samspel och sociokulturella influenser. Det blir avgörande hur läromedel används i undervisningen, om det utgår från barnet i egen aktivitet eller om undervisningen utgår från interaktion där barn lär tillsammans genom samtal och bra miljöer för lärandet. Betydelse för läraryrket: Min studie visar i likhet med andra studier att leken till viss del får en undanskymd plats i förhållande till barns lärande. Min övertygelse efter att ha gjort studien är att pedagoger i förskoleklass bör utgå från förskolans redskap som är lek, skapa och undersöka och att lita till sin förmåga och använda laborativa, konkreta och praktiska läromedel i matematik.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectMatematiksv
dc.subjectläromedelsv
dc.subjectförskoleklasssv
dc.subjectarbetssättsv
dc.titleFörskoleklassens läromedel i matematik – vad som används och hursv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record