Show simple item record

dc.contributor.authorJennings, Carolinesv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:23:06Z
dc.date.available2011-06-30T16:23:06Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26021
dc.description.abstractSammanfattning: Undersökningar visar att svenska grundskolelevers läsförmåga och läsförståelse minskar. Samtidigt påvisar vissa forskare att även skolans användning av skönlitteratur avtar, då skönlitteraturläsningen får ge plats åt andra “viktigare” moment i undervisningen. Syftet med denna undersökning är därför att kartlägga hur lärare vid i en mångkulurell skola arbetar med skönlitteratur i sin undervisning. Mina huvudfrågor i denna studie blir därav: Hur arbetar lärarna med skönlitteratur i undervisningen? Vilka didaktiska tankar ligger bakom användandet? Och vilken betydelse har skönlitteratursundervisningen för elevernas språk- och kunskapsutveckling enligt lärarna? Min undersökning bygger på en kvalitativ intervjustudie gjord med fyra lärare verksamma på mellanstadiet vid en mångkulturell skola i en större stad i Sverige. Resultatet av denna studie visar att lärarna anser att läsning av skönlitteratur i skolan är av stor vikt och är något samtliga använder sig av i sin undervisning. De ser skönlitteraturen som ett givande spåkutvecklande medel samtidigt som den är en riklig kunskpskälla att ösa ur. De menar att eleverna gynnas både språkligt och kunskapsmässigt då det kommer till användningen av skönlitteratur i undervisningen. Metoderna som används i undervisningen är individuell läsning, högläsning, gemensam läsning samt läsgrupper. Användningen av de olika metoderna skiljer sig dock åt inom de olika klassrummen. Samtal och skriftlig reflektion och dokumentering är vanliga uppföljningsmetoder. Studien har givit mig en insikt i hur man kan arbeta med skönlitteratur i undervisningen samt visat informanternas tolkningar av vilka effekter de anser användningen av skönlitteratur får hos elever. Skönlitteraturen bör vara ett givet arbetsmaterial i undervisningen, vilket utöver informanterna, även styrdokument och tidigare forskning påvisar. Som blivande lärare har denna studien verkligen öppnat mina ögon för skönlitteraturens alla möjligheter. 1sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectSkönlitteratursv
dc.subjectskolundervisningsv
dc.subjectläsningsv
dc.subjectlärandesv
dc.titleVärdefullt läromedel eller enbart ett utfyllnadsmaterial?sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record