Show simple item record

dc.contributor.authorBengtsson, Annasv
dc.contributor.authorMatematik, Skapande verksamhet för tidigare åldrarsv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:22:56Z
dc.date.available2011-06-30T16:22:56Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/26018
dc.description.abstractSAMMANFATTNING: Enligt de två senaste PISA-undersökningarna som har gjorts över 15-åringars matematikkunskaper, blir Sveriges ungdomar sämre på matematik. Inledningsvis ställer jag mig frågorna: Hur ska Sverige vända den sjunkande trenden inom ämnet matematik? Vad behövs, är det andra undervisningsformer eller didaktiska medel som behövs? Syftet med denna uppsats är att diskutera varför det är viktigt med matematik redan i förskolan, och hur man som pedagog kan arbeta med att synliggöra matematiken för barnen. Uppsatsen resonerar också kring syftet med de didaktiska verktyg som jag har tillverkat i den gestaltande delen av examensarbetet. Mina frågeställningar har sin utgångspunkt i Lpfö 98 där det står att förskolan ska verka för att barnen utvecklar sina förmågor i matematik i meningsfulla sammanhang: 1. Varför är det viktigt med matematik för yngre barn? . Hur ska vi pedagoger uppfylla Lpfö 98:s mål i matematik? 3. Vad har didaktiska verktyg för matematik för syfte? Jag har valt en kvalitativ metod med hermeneutisk grund för att bäst diskutera mina frågeställningar. Materialet består av de didaktiska verktyg som jag har tillverkat och litteratur av forskare, författare och pedagoger som behandlar matematik för små barn och lärande i förskolan. Resultatet visar att matematik för yngre barn är viktigt eftersom matematik är något vi alla använder oss av i vardagen och förskolan är en plats med stora möjligheter för att en lekfull matematikundervisning ska växa fram. Jag har funnit två sätt att arbeta med matematik i förskolan, dels styrda planerade aktiviteter och dels att synliggöra och uppmärksamma matematiken i barnens lek och vardag. Resultatet redogör också för vilka teorier om matematik små barns matematikinlärning som går att koppla ihop med de didaktiska verktyg som jag har tillverkat.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectMatematiksv
dc.subjectförskolansv
dc.subjectlpfö 98sv
dc.subjectdidaktiska verktyg,sv
dc.titleMATEMATIK I FÖRSKOLAN. MED DIDAKTISKA VERKTYG.sv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record