Show simple item record

dc.contributor.authorJohansson, Susannesv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:21:57Z
dc.date.available2011-06-30T16:21:57Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25991
dc.description.abstractHuvudfråga: Vilket innehåll har barns lekar i förskolan?, Hur inleds och avslutas lekar i förskolan? Vilka sociala ordningar och maktstrukturer blir synliga i leken i förskolan? Metod och material: I min studie har jag valt att använda mig av kvalitativa direktobservationer på två förskolor där jag känner barnen och pedagogerna mycket väl. Jag valde att göra direktobservationer genom att anteckna noga vad jag såg. I mina undersökningar var jag objektiv och enbart observatör i lekobservationerna. Efter varje observation renskrev jag mina anteckningar på data och gjorde en grundlig analys där jag resonerade vad jag hade sett i de olika leksituationerna och sammanställde med en kort sammanfattning. Resultat: Vad jag kunde se i min studie om den fria lekens betydelse för utveckling av barns sociala samspel var att barnens rollekar innehöll maktstrukturer där vissa barn använde ledarroller för att bestämma innehållet i leken och styra och ställa över andra barn som oftast var mindre än de själva. I lekarna tränade barnen att samarbeta och kompromissa sina viljor genom turtagning för att lekarna skulle fungera. Jag såg hur lekar inleddes, avslutades och ofta avbryts av vardagliga rutiner på förskolan. Resultatet visade också att lekarna innehöll konflikter, bredvidlek och rollekar av olika sorter. Betydelse för läraryrket: Att se den fria leken som en viktig aktivitet för barnens utveckling och samspel. För att ge utrymme för leken så att den kan utvecklas och bygga upp olika lekmiljöer som inspirerar till kreativitet och fantasi och för att locka till olika lekar. Kunna ge tips genom att erbjuda olika material som stimulerar olika lekar.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectfrileksv
dc.subjectförskolasv
dc.subjectbarnsv
dc.subjectutvecklingsv
dc.subjectsocialt samspesv
dc.titleDen fria lekens betydelse för utveckling av barns sociala samspelsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record