Show simple item record

dc.contributor.authorLjungborg, Douglassv
dc.date.accessioned2011-06-30T16:20:23Z
dc.date.available2011-06-30T16:20:23Z
dc.date.issued2011sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25951
dc.description.abstractSyftet Syftet med min studie är att få fördjupad förståelse för om och i så fall hur ämnesintegrerad undervisning kan skapa ökad förståelse hos elever. Specifikt söker detta arbete få kunskap om hur en grupp elever som har ämnesintegrerad undervisning upplever sin undervisning. Huvudfråga Vilken inverkan kan ämnesintegrerad undervisning ha på elevers motivation? Metod Studien utgörs av en kvalitativ respodentundersökning, som är inspirerad av hermenutik och fenomenologi. Resultat Respodenterna ger uttryck för en positiv inställning till det intergrerade arbetssättet, de verkar se sambanden mellan olika delar i utbildningen som de uttrycker är av betydelse för deras kommande yrke. Analysen har utmynnat i tre kategorier som här benämns, förståelse, kommande yrke och trivsel. Betydelse Arbetet belyser länken mellan de teoretiska och praktiska kunskaperna i ett yrkesinriktat program i gymnasieskolan. Den kunskap studien ger är något jag tar med mig i min yrkesroll som en positiv möjlighet att utveckla min egen undervisningen.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectÄmnesintergrationsv
dc.subjectförståelsesv
dc.subjectdel och helhetsv
dc.subjectkommasv
dc.titleAtt koppla teori till praktik Ämnesintergration i gymnasieskolans lärlingsutbildningsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Sociologiska institutionensv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record