GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

61% av marknaden, 27% av de disciplinära åtgärderna från Revisorsnämnden -De stora revisionsbyråerna är att föredra!


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25721

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25721_1.pdf1002KbAdobe PDF
View/Open
Title: 61% av marknaden, 27% av de disciplinära åtgärderna från Revisorsnämnden -De stora revisionsbyråerna är att föredra!
Authors: Enlund, Ulrika
Hanö, Josefin
Issue Date: 17-Jun-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Externredovisning
10-11-74M
Abstract: Bakgrund och problem: Under 2000-talet har revisionsyrket varit ifrågasatt från många håll. Diskussionerna har berört dels revisorernas möjligheter till etiskt resonemang, dels deras oberoende i sin yrkesutövning. I Sverige har den senaste kritiken berört Revisorsnämnden, där de större revisionsbyråerna är överrepresenterade som ledamöter, vilket skulle leda till en snedfördelning i de disciplinära åtgärderna som nämnden utdelar. Kritiken berör orättvisor i både fördelningen mellan de större byr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25721
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011