Show simple item record

dc.contributor.authorTuzlak Karic, Mahira
dc.date.accessioned2011-06-10T14:32:33Z
dc.date.available2011-06-10T14:32:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25647
dc.description.abstractSömnbrist blir allt vanligare i vårt samhälle. Sömn har visat sig vara viktigt för hälsan, och sömnbrist har visats kunna leda till olika ohälsoeffekter. På Företagshälsan behandlas sömnbesvär bland annat med sömnkurs. Denna riktar sig till personer som lider av sömnstörningar och är motiverade att delta aktivt i att förändra sin situation. Syftet är att man ska bli sin egen sömnterapeut. Syfte: Att utvärdera om kursdeltagarna fick en förändrad sömn efter genomgången sömnkurs. Undersökt grupp: 11 deltagare vid företagshälsovårdens sömnkurs, tio kvinnor och en man, mellan 39 - 59 år. Metod: Kursen bestod av sju gruppträffar 2 tim och 30 min/gång under en 4-veckorsperiod. En uppföljning gjordes därefter 6 veckor senare. Således var hela tidsperioden under 10 veckor. Deltagarna fyllde i två standardiserade frågeformulär KSQ (Karolinska Sleep Qestionnaire) och frågeformulär/ hälsoprofilsbedömning (Health Profile Institute AB). Detta gjordes strax före kursstart samt efter uppföljningen av kursen. Resultat från undersökningen visade att en förändring av sömnkvalitet efter genomgången sömnkurs, avseende alla undersökta parametrar. Deltagarnas symptomskattning av de vanligaste förekommande sömnbesvären förändrades t. ex svårigheter att somna, svårigheter att vakna, störd/orolig sömn, för lite sömn. Slutsats: Resultatet indikerade att företagshälsovårdens sömnkurs kan ge lovande resultat och därmed vara en effektiv metod att behandla och förbättra sömnen. På så sätt kan sömnkursen vara en viktig del i patientens fortsatta rehabilitering. Resultaten ska dock tolkas med försiktighet, på grund av det låga antalet deltagare i studien, och bristen på kontrollgrupp.sv
dc.format.extent12 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinsv
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Västsv
dc.relation.ispartofseries2010/2011sv
dc.subjectFöretagsläkaresv
dc.subjectProjektrapportsv
dc.titleFörändras subjektiv sömnkvalitet efter genomgången sömnkurs - en pilotstudiesv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationFöretagshälsan Arlöv-Lomma ABsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record