GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Historical Studies / Institutionen för Historiska studier >
Magisteruppsatser / Institutionen för historiska studier >

Herrschaftswissen i det svenska atomprogrammet 1945 – 1972


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/2564

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_2564_1.pdfPaper998KbAdobe PDF
View/Open
Title: Herrschaftswissen i det svenska atomprogrammet 1945 – 1972
Authors: Hill, Niklas
Issue Date: 2006
Degree: Student essay
Keywords: atomenergi
atomkraft
beslutfattningsprocesser
energiförsörjning
miljö
maktanalys
makt
kärnkraft
kärnenergi
hållbarhet
herrschaftswissen
Abstract: Uppsatsen behandlar de maktförhållanden som rådde när Sveriges atomprogram implementeras. Undersökningen sker utifrån begreppet herrschaftswissen som inlånas ur det tyska språket. Ordet herrschaftswissen betecknar kunskaper eller vetande vilka medvetet undanhålls i syftet att skaffa eller konsolidera en maktposition. För undersökningen läggs hypotesen till grund att det fanns en liten avgränsad atomelit som disponerade exklusivt över atomkunskapen. Strålkastarljuset riktas sedan på frågan ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/2564
Appears in Collections:Magisteruppsatser / Institutionen för historiska studier

 

 

© Göteborgs universitet 2011