Show simple item record

dc.contributor.authorBjörklund, Hanna
dc.contributor.authorHedberg, Charlotta
dc.contributor.authorHedlund Kjellberg, Johanna
dc.date.accessioned2011-06-08T11:32:14Z
dc.date.available2011-06-08T11:32:14Z
dc.date.issued2011-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25608
dc.description.abstractBakgrund: Smärta är ett vanligt förekommande fenomen inom sjukvården och analgetika är inte alltid tillräckligt för att uppnå tillfredställande smärtlindring. Taktil massage är ett relativt nytt begrepp och en ny metod inom hälso- och sjukvården som kan vara ett bra komplement till traditionella smärtbehandlingsmetoder. Idag används dock taktil massage i begränsad utsträckning. Syfte: Syftet var att kartlägga om taktil massage fungerar som en komplementär omvårdsåtgärd för att reducera smärta. Vi ville även undersöka vid vilka smärttillstånd taktil massage i så fall har visat sig ha effekt. Metod: Systematisk litteraturöversikt baserad på 16 stycken kvantitativa och kvalitativa artiklar som sökts fram via databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Resultatet presenteras utifrån sex olika teman där vi funnit relevant forskning kring taktil massage vid smärta. Dessa är; cancersmärta, postoperativ smärta, smärta i axlar, smärta i samband med graviditet och förlossning, reumatisk smärta och smärta hos primärvårdspatienter. Taktil massage kan vara ett bra komplement, då den har visat sig ha goda effekter på smärta. Slutsats: Taktil massage har visat sig vara en säker, effektiv och relativt enkel metod och borde därför kunna användas oftare av sjuksköterskor som smärtlindrande omvårdnadsåtgärd.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjecttaktil massage, smärta, smärttillstånd, omvårdnadsåtgärd, sjuksköterska, behandlingseffekt, lindringsv
dc.titleTaktil massage som omvårdnadsåtgärd vid smärta.sv
dc.title.alternativeTactile massage as a nursing intervention to reduce pain.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record