GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Musikintervention i omvårdnaden av strokepatienter: Musik öppnar dörrar.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25601

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25601_1.pdf197KbAdobe PDF
View/Open
Title: Musikintervention i omvårdnaden av strokepatienter: Musik öppnar dörrar.
Other Titles: Music intervention in nursing care of patients with stroke: Music opens doors.
Authors: Berrio Gillberg, Victoria
Herling-Svensson, Ninni
Issue Date: 8-Jun-2011
Degree: Student essay
Keywords: musik och stroke, musik och omvårdnad, musik och stroke och omvårdnadsmusik
Abstract: Kunskapen om att musik kan ha en helande verkan har funnits så långt tillbaka som det finns skrivna källor. Föreliggande uppsats är en litteraturstudie som behandlar musikanvändandet i omvårdnaden av patienter med stroke. Orsaken till att vi intresserade oss för dessa patienter var att de ofta har en komplex symtombild och drabbas psykologiskt på många sätt. Syftet var att beskriva musikens effekter i omvårdnaden av patienter med stroke. Utgångspunkten var ett hälsoperspektiv. Hjärnan har en oer... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25601
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011