Show simple item record

dc.contributor.authorHeyne, Emeli
dc.contributor.authorSöderlund, Maria
dc.date.accessioned2011-06-07T09:20:31Z
dc.date.available2011-06-07T09:20:31Z
dc.date.issued2011-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25595
dc.description.abstractBakgrund: Berättelsen om en döende människa innefattar ofta även tillgivna närstående. Att arbeta inom vården kan ofta innebära att möta döende patienter och deras närstående. Sedan döden institutionaliserades har döendet blivit något främmande och undanskymt.Detta medför att närstående till döende patienter kan känna att de saknar kompetens och förmåga att hantera situationen. I sjuksköterskors ansvar ingår det att möjliggöra för närstående att vara delaktiga i vården. Syftetvar att beskriva närståendes informationsbehov gällande döden och döendet. Metod: Litteraturöversikten består av elva vetenskapliga artiklar från Australien, Kanada, Kina, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och USA. Resultatet delades in i fyra huvudteman; önskad information, hur information bör ges, effekter av önskad information, samt effekter av utebliven eller oönskad information. Önskad information gäller vårdrelaterade fakta och information om dödsprocessen. Informationen bör ges i tid, framföras med känsla, vara anpassad till format, närståendes kunskapsnivå och emotionella tillstånd.Effekter av önskad information är att närstående har lättare att fatta beslut, känner sig mer förberedda, men framför allt känner de att de inte står ensamma. Detta möjliggör för dem att delta om de så önskar, vilket kan leda till flera positiva effekter. Effekter av utebliven eller oönskad information är att närstående känner att de inte förstår vad som händer och kan uppleva att de står ensamma. Utebliven eller oönskad information kan även leda till ökad sårbarhet, negativa känslor, risk för ohälsa samt att de går miste om möjligheten att närvara vid den sjukes död. Diskussion: En stor del av de effekter av önskad information som tas upp i resultatet kan härledas till begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Därmed kan slutsatsen dras att närstående kan uppleva KASAM, även i den sjukes terminala skede.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectNärstående, palliativ vård, terminalvård, upplevelse, informationsv
dc.title"De vet inte vad de inte vet" - en litteraturöversikt om närståendes informationsbehov gällande döden och döendet.sv
dc.title.alternative"They don´t know what they don´t know" - a litterature study of next-of kins´ need for information regarding death and dying.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record