GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Amputation av nedre extremitet. Faktorer som påverkar patientens livskvalitet.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25582

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25582_1.pdf275KbAdobe PDF
View/Open
Title: Amputation av nedre extremitet. Faktorer som påverkar patientens livskvalitet.
Other Titles: Amputation of lower limb: factors affecting the patient´s quality of life.
Authors: Baker, Sofia
Källqvist, Åsa
Issue Date: 31-May-2011
Degree: Student essay
Keywords: amputation, lower limb, quality of life, diabetes, vascular disease
Abstract: Att genomgå en amputation kan upplevas som en stor livsomställning där patienten behöver acceptera förlusten av kroppsdelen för att kunna gå vidare med sitt liv och uppleva en god livskvalitet, trots en kvarvarande grundsjukdom. Patienten genomgår en transition och lär sig hantera sin nya situation och finner mening och begriplighet. Genom en känsla av sammanhang kan patienten få en ökad livskvalitet. Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som påverkar patientens livskvalite... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25582
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011