GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education and special education / Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS (2010-) >
Kandidatuppsatser (IPS) >

Sambandet mobbning och nätmobbning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25574

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25574_1.pdf440KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sambandet mobbning och nätmobbning
Authors: Englund, Göran
Issue Date: 26-May-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Kandidatexamen
VT11-IPS-02 PDGX62
Keywords: nätmobbning
mobbning
Olweusenkäten
Abstract: Syfte: Syftet med denna undersökning är att beskriva om det finns något samband mellan de traditionella formerna av mobbning och det vi kallar nätmobbning. Hur omfattande är den traditionella formen av mobbning(verbal mobbning) och hur omfattande nätmobbningen är för elever är i årskurs 3-9. Teori: En kort beskrivning av i Heinemans, Pikas, Olweus, Salmivallis och Söndergaards teorier om mobbning. Dessa teorier kan i grova drag grupperas i huvudinriktningar, den grupporienterade inriktninge... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25574
Appears in Collections:Kandidatuppsatser (IPS)

 

 

© Göteborgs universitet 2011