Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Jenny
dc.contributor.authorBjörck, Lars
dc.contributor.authorKallis, Niklas
dc.date.accessioned2007-01-29T08:34:45Z
dc.date.available2007-01-29T08:34:45Z
dc.date.issued2007-01-29T08:34:45Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/2553
dc.description.abstractAntalet börsintroduktioner på Stockholmsbörsen har varierat under de senaste åren. 37 bolag valde att börsnoteras på Stockholmsbörsens A- och O-lista mellan åren 2000 och 2005, men endast ett fåtal av dessa hade en positiv aktiekursutveckling under första året. Anledningen till att vissa företag blir framgångsrika medan andra lyckas mindre bra är dock inte självklar. Utmaningen är att finna vilka dessa faktorer är och i vilken riktning de påverkar aktiekursen. Tidigare forskning på utländska marknader har funnit troliga samband mellan framgångsrika nyintroducerade företag. Om sådana samband kan identifieras även på den svenska marknaden vore det möjligt för investerare att finna investeringar med samma avkastning men till lägre risk. Syftet med uppsatsen var att utifrån historisk fakta och data från första handelsdagen identifiera eventuella variabler som kan förutsäga hur ett nyintroducerat företags aktiekurs utvecklas i förhållande till branschindex ett år efter nyintroduceringen. Därmed syftade studien till att förenkla identifieringen av bra och mindre bra investeringar i nyintroducerade aktier. Uppsatsen bygger till stor del på kvantitativ, sekundär data i form av finansiell data från bolagens årsredovisningar och data från OMX. Datan strukturerades i olika förklaringsvariabler i syfte att genomföra två multipla regressionsanalyser i SPSS. Med förklaringsvariabler avses de parametrar som eventuellt kan ha ett samband med hur bra ett företags aktiekurs utvecklats i relation till dess branschindex. Genom litteraturstudier strukturerades en teoretisk referensram som utgör grunden för valda förklaringsvariabler. Studiens slutsats är att det var svårt att finna förklaringsvariabler som kan förklara hur bra nyintroducerade företag lyckades på Stockholmsbörsen. Ett signifikant samband erhölls från undersökningen och utgjordes av förklaringsvariabeln introduktionsdatum. Perioden april-juni hade en sämre kursutveckling än de företag som nyintroducerades under årets övriga månader. Vidare konstaterades att perioden juli-september också hade ett troligt sådant samband, men med lägre signifikans. Således gick det inte att finna en modell som förklarar hur nyintroducerade aktier kommer att utvecklas. För att identifiera bra och mindre bra investeringar kan analysen istället fokusera på företagen individuellt och den omvärld som de opererar i.eng
dc.format.extent443935 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosweeng
dc.relation.ispartofseriesIndustriell och finansiell ekonomieng
dc.relation.ispartofseries06/07:1eng
dc.titleVilka variabler har ett samband med aktiekursutvecklingen för nyintroducerade företag på börsen? - En studie av nyintroducerade företag på Stockholmsbörsens A- och O-lista mellan åren 2000 och 2005eng
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaweng
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record