Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Therese
dc.date.accessioned2011-04-12T10:15:39Z
dc.date.available2011-04-12T10:15:39Z
dc.date.issued2011-04-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25275
dc.descriptionUppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 21 hp, 2011sv
dc.description.abstractAvsikten med detta examensarbete är att undersöka om det gick att skapa en växtbeskrivningsmodell som skulle kunna fungera som ett uppslag till en bok eller katalog med träd och buskar vintertid. Undersökningen innehåller tre viktiga processteg som resulterar i den valda växtbeskrivningsmodellen. Dessa tre steg är: en litteraturstudie, layoutarbetet samt fotografering. I litteraturstudien undersöks och analyseras befintlig litteratur och information samlas ihop som kan vara värd att prövas i växtbeskrivningsmodellen. En layout arbetas fram som skall användas som en grundmall att arbeta utefter. Under fotograferingsarbetet samlades fotomaterial in som skall prövas i växtbeskrivningsmodellen. Undersökningen visade att det gick att utforma en växtbeskrivningsmodell som skulle kunna fungera som ett uppslag i en bok med träd och buskars vinterutseende. Om denna utformning är den mest optimala kan inte undersökningen utvisa. Men undersökningens huvudsyfte har uppnåtts och ett nytt upplägg och förslag till en bok med barkvistade träd och buskar har genomförts och designprocessen har beskrivits.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectTrädsv
dc.subjectBuskarsv
dc.subjectVäxtbeskrivningarsv
dc.titleVäxtbeskrivningsmodellen. Framtagande av en modell för informationsblad om träd och buskar vintertidsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokPhysicsChemistryMaths
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Conservationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kulturvårdswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record