Now showing items 1-1 of 1

    • Projektet Forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper – open access? 

      Andersson, Urban; Alfredsson, Iris; Arvidsson, Sofia; Eriksson, Jörgen; Jerlehag, Birger; Lawrence, David; Lindholm, Jessica (2011)
      Var och hur forskningsdata ska lagras, vilka delar kan publiceras som open access, hur bör koppling ske mellan öppna arkiv och Svensk Nationell Datatjänst och slutligen hur koppling bör ske mellan publikation och tillhörande ...