Now showing items 1-2 of 2

  • Rapport forskarenkät 2015 

   Aspengren, Sara; Bjarsch, Carin; Carlsson, Håkan; Riise, Ellika; Sjöblom, Helen; Svensson, Anna (Göteborgs universitet, 2015)
   Resultatet av den användarenkät som gjordes av Universitetsbiblioteket bland Göteborgs universitets disputerade forskare och doktorander 2014.
  • Rapport lärarenkät 2013/14 

   Bretan, Anne-Katrine; Olsson, Camilla; Riise, Ellika (Göteborgs universitet, 2014)
   Resultatet av den användarenkät som gjordes av Universitetsbiblioteket bland Göteborgs universitets lärare 2013/14.