Now showing items 1-1 of 1

    • Forskningsbibliotekens utveckling nationellt och internationellt 

      Carlsson, Håkan (Göteborgs universitet, 2015-08-13)
      Efter att de tidigare fristående universitetsbiblioteken har inlemmats i universiteten, så har de kommit närmare lärosätenas kärnverksamhet. Med större studentkullar och den tekniska utvecklingen har informationsförsörjningen ...