Now showing items 1-1 of 1

    • Kvalitet och publikationsdatabaser 

      Carlsson, Håkan; Eriksson, Jörgen; Eriksson, Leif; Lund, Tore; Rehn, Catharina; Svensson, Aina; Kronman, Ulf (2010-05-27)
      Forum för bibliotekschefer inom SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) tillsatte hösten 2009 en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram riktlinjer för kvalitetssäkring av publikationsdatabaser vid svenska universitet ...