Now showing items 1-1 of 1

    • Rapport lärarenkät 2013/14 

      Bretan, Anne-Katrine; Olsson, Camilla; Riise, Ellika (Göteborgs universitet, 2014)
      Resultatet av den användarenkät som gjordes av Universitetsbiblioteket bland Göteborgs universitets lärare 2013/14.