Now showing items 1-1 of 1

    • Rapport forskarenkät 2015 

      Aspengren, Sara; Bjarsch, Carin; Carlsson, Håkan; Riise, Ellika; Sjöblom, Helen; Svensson, Anna (Göteborgs universitet, 2015)
      Resultatet av den användarenkät som gjordes av Universitetsbiblioteket bland Göteborgs universitets disputerade forskare och doktorander 2014.