Now showing items 1-1 of 1

    • Digitala lärresurser i lärosätenas öppna arkiv. Slutrapport från OERIIR-projektet 

      Lindholm, Jessica; Axdorph, Eric; Ericson, Kristina; Gilbert, Jonas; Hylén, Jan; Jonsson, Hanna; Olsson, Lena (2009)
      Arbetet i projektet ”OER i öppna digitala arkiv” har utförts i samarbete mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Malmö högskola, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Metamatrix AB under perioden mars ...