GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >
Nya gränser: Skåne - bok >

Skånsk kultur och livsstil


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25218

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25218_1.pdf2333KbAdobe PDF
View/Open
Title: Skånsk kultur och livsstil
Authors: Antoni, Rudolf
Issue Date: 2006
Extent: 173-196
Publication type: book chapter
Publisher: SOM-institutet
Organization: University of Gothenburg / Faculty of Social Science
Göteborgs universitet / Samhällsvetenskapliga fakulteten
Citation: Nya gränser: Skåne / redigerad av Lennart Nilsson. s. 173-196
Series/Report no.: SOM-rapport
nr 38
Keywords: kultur
livsstil
ISBN: 91-89673-08-5
ISSN: 0284-4788
URI: http://hdl.handle.net/2077/25218
Appears in Collections:Nya gränser: Skåne - bok

This item has been viewed 18 times.

 

 

© Göteborgs universitet 2011