Show simple item record

dc.contributor.authorFrednäs, Ann
dc.contributor.authorArvidsson, Kristina
dc.date.accessioned2006-02-10T12:13:56Z
dc.date.available2006-02-10T12:13:56Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/251
dc.description.abstractArbetets titel Genus och konflikthantering i skolan. Hur konflikter hanteras och betydelsen av genus i konfliktsituationer. Arbetets art Examensarbete i det allmänna utbildningsområdet för lärarprogrammet Sidantal 28 Författare Kristina Arvidsson och Ann Frednäs Handledare Kerstin Sundman Tidpunkt Höstterminen 2005 Bakgrund Vårt intresse för genus och konflikthantering har väckts under lärarutbildningen. Konflikter är något som ständigt inträffar och vi anser det av stor vikt att vi kan hantera dessa på ett konstruktivt sätt. Vidare finner vi det intressant och viktigt att studera könets betydelse i konfliktsituationer. Syfte Syftet med studien är att studera genus och konflikthantering i skolan. Detta för att få en insikt i betydelsen av genus i konfliktsituationer och för att finna verktyg för konflikthantering. Material och metod Uppsatsen bygger på material i form av litteratur som tar upp tidigare forskning kring genus och konflikthantering. Den bygger också på dagboksanteckningar gjorda av lärare under hösten 2005. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med manliga och kvinnliga lärare. Slutsatser Betydelsen av genus i konfliktsituationer är påtaglig. Lärarens roll och förhållningssätt är avgörande för om och hur de traditionella könsrollerna efterföljs eller omstruktureras. Det är viktigt att ha en beredskap för att kunna hantera konflikter, då konflikter är vanligt förekommande inom skolans värld. Nyckelbegrepp Genus, konflikter, konflikthanteringsmodeller, skola.eng
dc.format.extent128614 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosveng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.relation.ispartofseriesht05 2450-001eng
dc.subjectgenuseng
dc.subjectkonfliktereng
dc.subjectkonflikthanteringsmetodereng
dc.subjectskolaeng
dc.titleGenus och konflikthantering i skolan. Hur konflikter hanteras och betydelsen av genus i konfliktsituationer.eng
dc.typeStudent Paper Ceng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record