GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >

Nya gränser: Skåne - bok : [14]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Nya gränser – Skåne redovisar huvudresultat från den medborgarundersökning som genomfördes i Skåne hösten 2004 av SOM-institutet. Titeln Nya gränser anspelar inte bara på det nya länet och etablerandet av Region Skåne utan också på förskjutningar av gränserna mellan de offentliga och de privata sfärerna i samhället. Vidare belyses det föränderliga medielandskapet samt olika kulturformer och livsstilar.

Forskare från Göteborgs universitet presenterar studier inom tre huvudområden: medier, politik och samhälle samt kultur och livsstil.

Bokserien nr 38
Redaktör: Lennart Nilsson

Publiceringsår: 2006
ISBN: 91-89673-08-5

 

 

© Göteborgs universitet 2011