GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >
Nya gränser: Västsverige - bok >

Västsvensk kultur och livsstil


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25182

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25182_1.pdf223KbAdobe PDF
View/Open
Title: Västsvensk kultur och livsstil
Authors: Antoni, Rudolf
Issue Date: 2006
Extent: 173-192
Publication type: book chapter
Publisher: SOM-institutet
Organization: University of Gothenburg / Faculty of Social Science
Göteborgs universitet / Samhällsvetenskapliga fakulteten
Citation: Nya gränser: Västsverige / redigerad av Lennart Nilsson. s. 173-192
Series/Report no.: SOM-rapport
nr 37
Keywords: kultur
livsstil
ISBN: 91-89673-07-7
ISSN: 0284-4788
URI: http://hdl.handle.net/2077/25182
Appears in Collections:Nya gränser: Västsverige - bok

This item has been viewed 11 times.

 

 

© Göteborgs universitet 2011