GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >

Nya gränser: Västsverige - bok : [15]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Titeln Nya gränser anspelar inte bara på det nya länet Västra Götaland samt etablerandet av Västra Götalandsregionen och ett nytt politiskt landskap med flernivådemokratins framväxt, utan också på förskjutningen av gränserna mellan de offentliga och de privata sfärerna i samhället. Vidare belyses det föränderliga medielandskapet samt olika kulturformer och livsstilar.

I volymen ingår 16 kapitel om samhälle, opinion och medier i Västsverige. Forskare från Göteborgs universitet preseneterar studier inom tre huvudområden: medier, politik och samhälle samt kultur och livsstil.

Docent Anders Lidström, Umeå universitet, medverkar som gästforskare med artikeln Pendling och medborgardeltagande i Göteborgsregionen.

Bokserien nr 37
Redaktör: Lennart Nilsson

Publiceringsår: 2006
ISBN: 91-89673-07-7

 

 

© Göteborgs universitet 2011