GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >
Lyckan kommer, lyckan går - bok >

Den nationella SOM-undersökningen 2004


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25165

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25165_1.pdf221KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den nationella SOM-undersökningen 2004
Authors: Nilsson, Åsa
Issue Date: 2005
Extent: 397-415
Publication type: book chapter
Publisher: SOM-institutet
Organization: University of Gothenburg / Faculty of Social Science
Göteborgs universitet / Samhällsvetenskapliga fakulteten
Citation: Lyckan kommer, lyckan går / redigerad av Sören Holmberg & Lennart Weibull. s. 397-415
Series/Report no.: SOM-rapport
nr 36
Keywords: medier
ISBN: 91-89673-06-9
ISSN: 0284-4788
URI: http://hdl.handle.net/2077/25165
Appears in Collections:Lyckan kommer, lyckan går - bok

This item has been viewed 2 times.

 

 

© Göteborgs universitet 2011