GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
SOM-institutet >

Lyckan kommer, lyckan går - bok : [30]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Svenska folket är bland de lyckligaste på hela jorden. Det visar internationella frågeundersökningar om självuppskattad lycka. Men alla svenskar är inte lika lyckliga. Lyckan kommer, lyckan går studerar vilka svenskar som är lyckligast... och vilka som är minst lyckliga. Kan det kanske ha någonting att göra med det gamla ordspråket att det är bättre att vara rik och frisk än sjuk och fattig? Oc spelar politiken någon roll? Vem är lyckligast i det socialdemokratiskt styrda Sverige?

Men Lyckan kommer, lyckan går handlar inte bara om lycka. I boken redovisas också ett antal unika tidsserier om svenskar samhällsförtroende, om synen på flyktingar, om åsikter i miljö- och energifrågor, om dagstidningsläsning, om internetanvändning och mycket, mycket annat.

Lyckan kommer, lyckan går innehåller 30 kapitel där några av landets ledande samhällsvetare tolkar vad människor tycker och tänker, hur de beter sig och hur de mår i dagens Sverige.

Bokserien nr 36
Redaktörer: Sören Holmberg & Lennart Weibull

Publiceringsår: 2005
ISBN: 91-89673-06-9

 

 

© Göteborgs universitet 2011