GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Corporate Social Responsibility


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/2510

Files in This Item:

File Description SizeFormat
06-07-1M.pdf204KbAdobe PDF
View/Open
Title: Corporate Social Responsibility
Other Titles: - En studie om CSR i ett strategiskt perspektiv sett över tiden
Authors: Gunnarsson, Anders
Yi, Erik
Issue Date: 17-Jan-2007
Extent: 209897 bytes
Degree: Student essay
Series/Report no.: Ekonomistyrning
06-07-1M
Abstract: Bakgrund och problem: Socialt ansvarstagande är en fråga som i dagsläget uppmärksammas såväl i massmedia som av konsumenter. Trots att man kan se ökade krav på socialt ansvarstagande från externa intressenter så är det ändå relativt få företag som arbetar aktivt med de här frågorna. Den omvärld som företagen verkar i ställer allt större krav på dem. Detta har medfört att socialt ansvarstagande har kommit att bli allt mer viktig fråga för företagen. Vidare kan man se att engagemanget har lyf... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/2510
Appears in Collections:Magisteruppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011